Interpelacje i zapytania do nr 648

(254) Zapytanie radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie realizacji budowy kanalizacji i ścieżki rowerowej z Mosiny do Żabinka.


Lista wiadomości