Interpelacje i zapytania do nr 648

(246) Zapytanie radnego Adama Monikowskiego w sprawie kontynuacji budowy ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogowym ul. Poznańska (część gminna) etap II w Daszewicach.


Lista wiadomości