Interpelacje i zapytania do nr 648

(245) Interpelacja radnego Dominika Michalaka w sprawie Programu Budowy Dróg Gminnych.


Lista wiadomości