Interpelacje i zapytania do nr 648

(244) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 431 od ul. Mocka do ul. Konopnickiej oraz tzw. obwodnicy wschodniej - odcinek do ul. Sowinieckiej.


Lista wiadomości