Interpelacje i zapytania do nr 648

(243) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami.


Lista wiadomości