Interpelacje i zapytania do nr 648

(230) Zapytanie radnej Wiesławy Mani w sprawie drogi dojazdowej do budowy obiektu znajdującego się w sąsiedztwie "Kokotka" w Mosinie.


Lista wiadomości