Interpelacje i zapytania do nr 648

(224) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie wydanych w latach 2017 do 2019 decyzji o warunkach zabudowy obręb Daszewice.


Lista wiadomości