Interpelacje i zapytania do nr 648

(218) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej i uspokojenia ruchu poprzez montaż progów zwalniających lub przebudowę przejści


Lista wiadomości