Interpelacje i zapytania do nr 648

(215) Interpelacja radnego Waldemara Wiązka w sprawie terminów realizacji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Lista wiadomości