Interpelacje i zapytania do nr 648

(179) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ósmych klas.


Lista wiadomości