Interpelacje i zapytania do nr 648

(178) Zapytania radnej Jolanty Szymczak dotyczące wysokości subwencji oświatowej dla Gminy Mosina.


Lista wiadomości