Interpelacje i zapytania do nr 648

(175) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie ewaluacji Strategii Promocji Gminy Mosina na lata 2014-220.


Lista wiadomości