Interpelacje i zapytania do nr 648

(161) Interpelacja radnego Waldemara Wiązka w sprawie przyspieszenia prac nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mosina


Lista wiadomości