Interpelacje i zapytania do nr 648

(160) Interpelacja radnego Waldemara Wiązka w sprawie potrzeby opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Krosinka, związanego z budową sali gimnastycznej


Lista wiadomości