Interpelacje i zapytania do nr 648

(153) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie współpracy Gminy Mosina z Powiatowym Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.


Lista wiadomości