Interpelacje i zapytania do nr 648

(148) Interpelacja radnej Eweliny Dudek i radnego Romana Kolankiewicza w sprawie komunalizacji działek, na których zlokalizowane są studnie ujęcia wody i cały SUW Rogalin oraz wodociągi we ws


Lista wiadomości