Interpelacje i zapytania do nr 648

(144) Zapytanie radnej Eweliny Dudek w sprawie projektu utwardzenia wraz z odwodnieniem ulicy Sikorskiego/Podgórnej w Rogalinku.


Lista wiadomości