Interpelacje i zapytania do nr 648

(116) Zapytanie radnego Andrzeja Raźnego w sprawie pojemników na śmieci zlokalizowanych przy ul. Śremskiej w Mosinie ( skrzyżowanie z ul. B. Leśmiana)


Lista wiadomości