Interpelacje i zapytania do nr 648

(87) Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie budowy parku przy Kanale Mosińskim


Lista wiadomości