Interpelacje i zapytania do nr 648

(69) Zapytanie radnej Eweliny Dudek w sprawie ponownego zamontowania tablicy z nazwą ul. L. Kostrzewskiego w Rogalinku.


Lista wiadomości