Interpelacje i zapytania do nr 648

(28) Interpelacja radnego Dominika Michalaka dotycząca wdrożenia pilotażowej inwestycji tzw. drogi pasowej (dojazdowej).


Lista wiadomości