Interpelacje i zapytania do nr 648

(27) Zapytania radnego Dominika Michalaka dotyczące współpracy z WZDW w zakresie poprawy bezpieczeństwa na ul. Konopnickiej.


Lista wiadomości