Interpelacje i zapytania do nr 648

(24) Interpelacja radnego Macieja Pateli w sprawie zorganizowania szkoleń dla nowo wybranych władz jednostek pomocniczych.


Lista wiadomości