Interpelacje i zapytania do nr 648

(15) Interpelacja radnego Romana Kolankiewicza w sprawie stworzenia ścieżki rowerowej w miejscu położenia rury śr. 500 mm na odcinku od Rogalina do Kórnika.


Lista wiadomości