Interpelacje i zapytania do nr 648

(11) Interpelacja radnego Dominika Michalaka w sprawie planu rozwoju sieci dróg gminnych i komunikacji zbiorowej.


Lista wiadomości