Kadencja 2014-2018

(1340) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie wyjaśnienia sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do protokołu z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czapury, które odbyło się 9 kwietnia 2018 r.


Lista wiadomości