Kadencja 2014-2018

(1338) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wprowadzenia ulg na przejazdy komunikacją miejską dla dzieci oraz wykonania projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Jesionowej w D


Lista wiadomości