Kadencja 2014-2018

(1330) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza o zajęcie stanowiska w sprawie ustnej umowy dotyczącej zaopatrzenia w wodę sołectw Mieczewo, Radzewice, Świątniki, Rogalin, Rogalinek i Sasinowo.


Lista wiadomości