Kadencja 2014-2018

(1327) Wnioski radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na 2019 r. na zadania inwestycyjne.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Lista wiadomości