Kadencja 2014-2018

(1318) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie podania informacji na temat rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sowinkach.


Lista wiadomości