Kadencja 2014-2018

(1317) Wniosek radnego Zbigniewa Grygiera w sprawie umieszczenia w budżecie Gminy Mosina na rok 2019 zadań inwestycyjnych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Lista wiadomości