Kadencja 2014-2018

(1316) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie ujęcia w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 zadań inwestycyjnych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Lista wiadomości