Kadencja 2014-2018

(1312) Wniosek radnego Zdzisława Gierka w sprawie budowy placu zabaw; termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego; budowy oświetlenia; odnowienia nawierzchni i wymiany chodnika na ul. Głównej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Lista wiadomości