Kadencja 2014-2018

(1311) Wniosek radnego Zdzisława Gierka w sprawie budowy ul. Łąkowej i ul. Różanej w Pecnej.


Lista wiadomości