Kadencja 2014-2018

(1307) Wniosek radnego Dominika Michalaka o przekazanie protokołów kontrolnych stanu technicznego placów zabaw na terenach szkół i przedszkoli.


Lista wiadomości