Kadencja 2014-2018

(1304) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do wykonania przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w Czapurach.


Lista wiadomości