Kadencja 2014-2018

(1286) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie rozważenia możliwości zamontowania kamery na placu zabaw przy ul. Leśnej w Krośnie.


Lista wiadomości