Kadencja 2014-2018

(1284) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie przygotowania oferty umożliwiającej mieszkańcom w ramach inicjatywy lokalnej wykonywanie prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych.


Lista wiadomości