Kadencja 2014-2018

(1283) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia koncepcji przebiegu tzw. obwodnicy wschodniej Mosiny.


Lista wiadomości