Kadencja 2014-2018

(1271) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie ponownego wykoszenia poboczy ul. Wodnej i ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości