Kadencja 2014-2018

(1269) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania zestawienia umów zawartych przez Gminę Mosina na dzierżawę gruntów, z przeznaczeniem na place zabaw, skwery i parki, w których

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości