Kadencja 2014-2018

(1265) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie bieżącej konserwacji kanału Olszynka oraz zapytania w sprawie urządzeń do piętrzenia wody na kanale Mosińskim i w sprawie wpływów do budżetu

Wniosek i zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości