Kadencja 2014-2018

(1264) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wykoszenia pobocza ul. Bolesława Krzywoustego w Mosinie i w sprawie wezwania właściciela niezamieszkałej posesji do jej uporządkowania

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości