Kadencja 2014-2018

(1263) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania kserokopii umów, które dotyczyły: dzierżawy gruntu przy Osiedlu Leśnym w Czapurach i prowadzenia działalności edukacyjnej w bu

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf

Lista wiadomości