Kadencja 2014-2018

(1262) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie zaplanowania w ramach prac drogowo-remontowych naprawy asfaltu w ciągu ul. Krosińskiej przy wyjeździe z ul. Słonecznej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości