Kadencja 2014-2018

(1261) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie budowy dwóch studzienek retencji wody deszczowej opadowej w ul. Sosnowej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości