Kadencja 2014-2018

(1258) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie wstawienia dwóch koszy na śmieci przy wiacie przy świetlicy wiejskiej w Krośnie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości