Kadencja 2014-2018

(1257) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie wycięcia suchego drzewa rosnącego w pasie DW 430/431

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości