Kadencja 2014-2018

(1255) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wyrównania wjazdów w ulice prostopadłe do ul. Torowej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości