Kadencja 2014-2018

(1254) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wyrównania, utwardzenia drogi do Kubalina

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości